Muammer Ağa Konağı ve Müştemilatı Restorasyonu

shape
Yapılan İşler Hakkında Bilgi

Yok olmaya yüz tutmuş tarihi konak, hamam ve müştemilatının mevcut bulunan tüm tarihi dokusu korunup bütünlüğünün tamamlanarak, ahşap karkas, moloz taş, alçı ve ahşap tezyinat ve kalem işleri ile restorasyonunun yapılması.